Історія позашкільного відділення "Дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб"

Дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб створений 25.06.95 року Білоцерківською міською радою, знаходиться у міській комунальній власності і є позашкільним навчально-виховним закладом. Задовольняє потреби дітей у додатковій освіті за спортивно-оздоровчим напрямом.

Головною метою ДЮСОК є: забезпечення реалізації прав громадян на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.

Головні завдання ДЮСОК:

- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;

- формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

- задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

- задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;

- організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;

- виховання в учасників навчально-тренувального та виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

У ДЮСОК функціонують гуртки спортивно-оздоровчого та туристсько-краєзнавчого напрямків.

Для забезпечення навчально-виховного процесу база ДЮСОК складається з:

- двох басейнів 25 х 8,5 та 10 х 6 м;

- залів загальної фізичної підготовки та сухого плавання;

- адміністративних приміщень;

- земельної ділянки 0,4236 Га.

Вихованці основного та вищого рівнів навчання регулярно приймають участь у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях з плавання, стають їх призерами та переможцями. Серед них МСУ Юрій Торба, МСУ Василь Морський, КМС Анна Сова, КМС Віктор Радченко, КМС Валерій Креницький, КМС Арсен Клімашенко, КМС Олег Проценко.

Багаторазові переможці і призери дитячих міських і обласних змагань: Олександр Кайнара, Олег Бондар, Дмитро Хоменко, Юрій Хоменко, Максим Гіптенко, Вадим Мелібабаєв, Олександр Лук’янець, Роман Тупчій, Зінаїда Сердюкова, Інна Кучер.

Щороку в закладі навчається плавати і тренується від 305 до 345 вихованців. Близько 4500 дітей оволоділи технікою спортивних стилів плавання та здобули знання і навички у прикладних видах плавання та рятування на воді. Загалом за 15 років існування закладу підготовлено 2 Майстри Спорту України, 6 Кандидатів у Майстри Спорту України, 15 першорозрядників.

Велика увага приділяється агітаційній роботі серед жителів мікрорайону та міста задля виховання у підростаючого покоління навичок здорового способу життя та активного і змістовного педагогічно керованого дозвілля. Щороку у клубі відбуваються міські та внутрішньоклубні змагання з плавання.

У закладі створена, успішно апробована та використовується програма гуртка «ПЛАВАННЯ», написана керівниками гуртків Проценко В.О. та Потапчук О.Я. Дана програма, схвалена науково-методичною радою КВНЗ "Академія неперервної освіти" (протокол НМР КВНЗ КОР «АНО» від 30.06.2016 №5) , рекомендована до впровадження у навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів фізкультурно-спортивного напряму Київської області, занесена до анотованого каталогу ХІ обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».

Кiлькiсть переглядiв: 439

Коментарi